Thông tin được ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn đưa ra tại cuộc Họp báo tuyên truyền về chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp mới đây.
Thanh Hóa: Áp dụng cơ chế ký quỹ khi đầu tư vào KKT Nghi Sơn

Theo đó, các dự án khi đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn phải thực hiện quy chế áp dụng đặt cọc từ 1 – 3% tổng mức đầu tư của dự án. Số tiền này được tính theo lãi suất ngân hàng, được hoàn trả 50% khi có giấy phép đầu tư; hoàn trả lại 100% khi dự án đi vào hoạt động.

Ngoài KKT Nghi Sơn, hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hình thành 8 khu công nghiệp tập trung, tổng diện tích đất quy hoạch là 2.035 ha, bao gồm: KCN Lễ Môn 87ha; KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga 180 ha; KCN Bỉm Sơn 566 ha; KCN Hoàng Long 286 ha; KCN Lam Sơn – Sao Vàng 550 ha; KCN Thạch Quảng 100 ha; KCN Bãi Trành 116 ha và KCN Ngọc Lặc 150 ha.

Trong đó, KCN Lễ Môn lấp đầy 100%, KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga (giai đoạn 1) lấp đầy 100%, giai đoạn 2 đạt 50%, KCN Bỉm Sơn lấp đầy 30%,… giai đoạn 2011 – 2015, giá trị sản xuất công nghiệp – thương mại và dịch vụ đạt 22.500 tỷ đồng; tạo việc làm thường xuyên cho hơn 50.000 lao động. Riêng KKT Nghi Sơn hiện nay lấp đầy 85%, sau khi điều chỉnh mở rộng đạt 30%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 60%.

Theo Đầu tư