Thanh Hóa: 1.272 tỷ đồng mua thuốc và sinh phẩm y tế năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự toán Mua thuốc hóa dược, sinh phẩm y tế, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Thanh Hoá năm 2022 cho 1.521 mặt hàng với tổng giá dự toán hơn 1.272 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự toán bao gồm 2 gói thầu. Trong đó, Gói thầu số 1 Mua thuốc hóa dược, sinh phẩm y tế, thuốc dược Mua thuốc hóa dược, sinh phẩm y tế, thuốc dược có giá hơn 1.246 tỷ đồng. Gói thầu này bao gồm: lô G1 thuốc generic (tổng giá dự toán 1.058 tỷ đồng); lô G2 thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (tổng dự toán là 72,263 tỷ đồng); lô G3 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (115,379 tỷ đồng).

Gói thầu Mua vị thuốc cổ truyền trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2022 có giá hơn 25,872 tỷ đồng.

Chuyên đề