#Mua thuốc
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bệnh viện Phổi Trung ương: 427 tỷ đồng mua thuốc lần 3 năm 2022

(BĐT) - Bệnh viện Phổi Trung ương đang phát hành hồ sơ mời thầu 2 gói thầu thuộc Kế hoạch Cung cấp thuốc lần 3 năm 2022 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện, với tổng giá dự toán 427,483 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tuyên Quang: Hơn 446 tỷ đồng mua thuốc năm 2022 - 2024

(BĐT) - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự toán Mua thuốc năm 2022 - 2024 (18 tháng) cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Tỉnh với tổng dự toán là 446,61 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hơn 109 tỷ đồng mua thuốc, vật tư y tế cho Bệnh viện Quân y 7

(BĐT) - Bệnh viện Quân y 7 (Cục Hậu cần Quân khu 3) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc và vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm năm 2022 - 2023 của Bệnh viện với tổng giá dự toán 109,778 tỷ đồng, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh; nguồn thu Bảo hiểm Xã hội thanh toán và các nguồn vốn hợp pháp khác.