(BĐT) -  Bộ Công Thương cần có đánh giá tác động một cách thận trọng, dựa trên các số liệu khách quan và thuyết phục về các hành vi vi phạm đến mức buộc cơ quan quản lý nhà nước phải áp dụng biện pháp tạm ngưng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế và đồ bảo hộ y tế.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Đây là ý kiến phản hồi của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về Dự thảo Thông tư quy định về việc tạm ngưng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế và đồ bảo hộ y tế đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến trước khi ban hành.

Theo Bộ Công Thương, hiện nay có thông tin một số doanh nghiệp đang lợi dụng chủ trương tạm nhập, tái xuất hàng hóa để buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển tải bất hợp pháp khẩu trang y tế và đồ bảo hộ lao động. Tình trạng này có nguy cơ gia tăng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh và nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế và đồ bảo hộ y tế tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước cần ban hành biện pháp tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất đối với mặt hàng khẩu trang y tế và đồ bảo hộ y tế.

Tuy nhiên, theo VCCI, các thông tin này dường như chưa thực sự đủ rõ ràng và chưa thể hiện được rõ về bằng chứng khách quan được chứng minh bằng số liệu thực tế các hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hóa là khẩu trang y tế và đồ bảo hộ lao động để buôn lâu, gian lận thương mại, chuyển tải bất hợp pháp đã bị cơ quan chức năng phát hiện.

Mặt khác, việc ban hành Thông tư tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa là biện pháp can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy cần có đánh giá tác động một cách thận trọng, dựa trên các số liệu khách quan và thuyết phục về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này đến mức buộc cơ quan quản lý nhà nước phải áp dụng biện pháp tạm ngừng kinh doanh.

Vì vậy, để đảm bảo tính minh bạch và hợp lý khi ban hành chính sách, đại diện cộng đồng doanh nghiệp đề nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm các thông tin, số liệu về các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển tải bất hợp pháp của các thương nhân có hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu khẩu trang y tế và đồ bảo hộ y tế đã bị phát hiện và xử lý.