(BĐT) - Ngày 20/5 tới, Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, với tỷ lệ 53%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 5.300 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 29/5/2020

Như vậy, với 16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 84,8 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. 

Kết thúc năm 2019, Công ty đạt 3.035 tỷ đồng doanh thu, tăng 21% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 16,7% so với cùng kỳ, đạt 73,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2019 đạt 117 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 792,47 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ hơn 4%, đạt 4,38 tỷ đồng.