(BĐT) - Ban Quản lý Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm - phần đường đoạn từ Km0+0,0 đến Km3+140 thuộc Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên sử dụng 90% vốn ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ và 10% vốn ngân sách nhà nước, được đấu thầu rộng rãi trong nước. Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải - Công ty TNHH Thi Sơn trúng thầu với giá 152,676 tỷ đồng, giảm 3,1% so với giá gói thầu (157,632 tỷ đồng). Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Theo Bên mời thầu, có 3 nhà thầu tham dự, trong đó, 2 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về tài chính, gồm: Công ty CP Đầu tư phát triển Thành Đạt và Công ty CP Tư vấn phát triển kỹ thuật xây dựng Minh Đức.

Trong Liên danh trúng thầu, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải có địa chỉ tại Thái Nguyên. Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, trong hơn 4 năm qua, Công ty được công khai trúng khoảng 40 gói thầu. Công ty TNHH Thi Sơn có địa chỉ tại tỉnh Hà Nam, được công khai trúng khoảng 22 gói thầu trong 4 năm qua.