(BĐT) - UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết địa bàn Tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh này đã tổ chức đấu giá thành công 31 khu vực khai thác khoáng sản gồm: vàng, chì, kẽm, đá vôi, cát sỏi, sét gạch ngói, đá cát kết, đất san lấp.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Thông qua đấu giá quyền khai thác tài nguyên khoáng sản đã lựa chọn được doanh nghiệp có đủ năng lực về tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm khai thác, chế biến khoáng sản; tăng thu ngân sách nhà nước từ 10 - 20%. Tổng số tiền thu được qua đấu giá quyền khai thác 31 khu vực là khoảng 59 tỷ đồng...

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành 163 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, với tổng số tiền phải nộp là 1.383 tỷ đồng (nộp nhiều lần kéo dài từ 2014 - 2037). Hiện nay, trên địa bàn Tỉnh có 135 giấy phép còn hiệu lực. Trong năm 2018, các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn Tỉnh đã nộp ngân sách 1.174,5 tỷ đồng, gồm các khoản thuế, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.