Thái Nguyên: Đấu giá đất Đại Từ, giá khởi điểm 10 triệu đồng/m2

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  50 lô đất thuộc Dự án Khu dân cư nông thôn số 1 xã Tiên Hội, huyện Đại Tù, Thái Nguyên đang được thông báo bán đấu giá với giá khởi điểm từ 10 - 11 triệu đồng/m2.

Cụ thể, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Bắc vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 50 ô đất thuộc Dự án Khu dân cư nông thôn số 1 xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Loại đất được duyệt trong quy hoạch là đất ở nông thôn. Địa chỉ các khu đất đấu giá tại xóm Đồng Mạc, xóm Phố Dầu, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ.

Diện tích các lô đất đấu giá từ 86,5 - 142 m2/lô. Đơn giá khởi điểm đấu giá từ 10 - 11 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm đấu giá là 51,371 tỷ đồng. Tổng tiền đặt trước của các lô đất tham gia đấu giá là 10,274 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 23/11 - 13/12/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Thời gian công bố giá vào ngày 16/12/2022.

Chuyên đề