(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình vừa công bố Danh mục Dự án phát triển nhà ở khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện là 127,589 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện trên khu đất có diện tích khoảng 99.375,3 m2, hiện trạng khu vực dự án là đất nông nghiệp (đất chưa được giải phóng mặt bằng). Quy mô dân số khoảng 964 người; mật độ xây dựng 26,5%; hệ số sử dụng đất 0,8 lần; tổng số 241 lô đất ở; các công trình hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng xã hội.

Về tiến độ, thời gian xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 24 tháng; xây dựng nhà ở phần thô là 36 tháng; hoàn thành Dự án và bàn giao là 6 tháng. Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án trước 16 giờ ngày 21/12/2021.