Thái Bình đấu giá 196 lô đất Khu dân cư Quỳnh Hưng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương và Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đang phối hợp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 23.626,82 m2 đất ở (gồm 196 lô) tại Khu dân cư Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Theo đó, 196 lô đất tại Khu dân cư Quỳnh Hưng có giá khởi điểm từ 11,158 - 21,178 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của các lô đất đấu giá là 342,3 tỷ đồng. Khách hàng được đăng ký tham gia đấu giá tại tất cả các vị trí lô đất, nhưng mỗi lô đất chỉ được đăng ký 1 hồ sơ.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp quyền sử dụng 1 m2 đất cho từng lô đất, theo phương thức trả giá lên.

Thời gian công bố kết quả trả giá vào ngày 24/7/2022.

Chuyên đề