(BĐT) - Triển khai hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý, sử dụng hóa đơn và giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Đây cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, cơ quan tài chính, góp phần đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong thời gian tới.
Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Tổng giám đốc TECAPRO (ngoài cùng bên trái) ký bàn giao phần mềm hóa đơn điện tử

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Tổng giám đốc TECAPRO (ngoài cùng bên trái) ký bàn giao phần mềm hóa đơn điện tử

Vừa là doanh nghiệp, đồng thời cũng là nhà cung cấp giải pháp, TECAPRO hiểu được tầm quan trọng và tính cấp bách của việc xây dựng phần mềm hóa đơn điện tử ngay từ những ngày đầu. Bằng năng lực và kinh nghiệm xây dựng các giải pháp phần cứng, tích hợp hệ thống phần mềm, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong các dự án ứng dụng công nghệ thông tin cho các bộ, ban ngành của Chính phủ, năm 2021, TECAPRO trúng thầu hợp đồng “Xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng quản lý hoá đơn điện tử tại cơ quan thuế”. Theo đó, TECAPRO có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng phần mềm hóa đơn điện tử tập trung tại Tổng cục Thuế với chức năng chính là nhận và xử lý dữ liệu hóa đơn từ các doanh nghiệp, tổ chức truyền nhận hóa đơn trên toàn quốc. Đây là vinh dự và thử thách to lớn, đồng thời cũng là nhiệm vụ chính trị nặng nề, đòi hỏi cán bộ, công nhân viên TECAPRO phải quyết tâm cao, cống hiến tâm huyết, trí tuệ và sức lực để vượt qua khó khăn, triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Đến ngày 25/10/2021, trong Lễ khai trương hệ thống Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử, Công ty TECAPRO chính thức ký bàn giao phần mềm ứng dụng hóa đơn điện tử trước sự chứng kiến của lãnh đạo bộ, ngành cùng các đơn vị chức năng.

Phần mềm hệ thống hóa đơn điện tử đã được TECAPRO hoàn thiện sẽ giúp giảm thời gian thực hiện các công tác liên quan đến chính sách thuế, tiết kiệm chi phí quản lý cho doanh nghiệp, đặc biệt tạo tiền đề giúp doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử một cách đồng bộ, thống nhất và truyền nhận minh bạch với Tổng cục Thuế.

Từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, phần mềm hóa đơn điện tử đã được triển khai tại 6 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định. Công ty TECAPRO không ngừng tập trung nâng cấp ứng dụng và giải quyết những vướng mắc liên quan đến phần mềm, đường truyền… giúp hệ thống vận hành thông suốt và thuận lợi.

Vinh dự và tự hào khi được góp sức mình vào cuộc chuyển đổi số của cả nước, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam, trong thời gian tới, TECAPRO sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử để hệ thống vận hành ổn định, điều phối các hoạt động, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đã đặt ra.