Tập đoàn Cao su Việt Nam lãi 5.200 tỷ đồng năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2022. Theo đó, sản lượng cao su khai thác của Tập đoàn đạt 429.852 tấn, sản lượng tiêu thụ đạt 501.322 tấn. Tổng doanh thu hợp nhất 28.600 tỷ đồng, tăng 9% so với năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.200 tỷ đồng, giảm 16,3% so với năm ngoái. So với kế hoạch mới điều chỉnh, Tập đoàn lần lượt vượt 1% chỉ tiêu doanh thu và vượt 6% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Một ngày trước khi công bố ước tính kết quả kinh doanh, Hội đồng Quản trị Tập đoàn đã thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 với doanh thu hợp nhất giảm 5% so với kế hoạch cũ, từ 29.707 tỷ đồng xuống 28.280 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 4.900 tỷ đồng, giảm 24% so với kế hoạch ban đầu.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư