Tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.
Trong 12 nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Nghị định, có nguyên tắc tiếp nhận hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động quy hoạch. Ảnh: Lê Tiên
Trong 12 nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Nghị định, có nguyên tắc tiếp nhận hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động quy hoạch. Ảnh: Lê Tiên

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP là nhiệm vụ được Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Nghị quyết số 108/NQ-CP thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Dự thảo Nghị định sẽ sửa đổi, bổ sung 12 nội dung, trong đó có nguyên tắc tiếp nhận hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động quy hoạch; các quy trình lập quy hoạch: tổng thể quốc gia, ngành quốc gia, vùng, tỉnh; một số nội dung về trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch và các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch; họp Hội đồng thẩm định quy hoạch; kế hoạch thực hiện quy hoạch…

Trước đó, tại Nghị quyết số 61/2022/QH15, Quốc hội đã quyết nghị, cho phép Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch được thực hiện ngay 5 giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch và bảo đảm chất lượng công tác quy hoạch.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư