Tân Cảng - Phú Hữu chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 17/8 tới, Công ty CP Tân Cảng - Phú Hữu sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 20%.

Với 16,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi số tiền 32 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán dự kiến từ 31/8.

Năm 2019, Công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng, tăng lần lượt 8% và 3% so với năm trước. Với kết quả đó, các cổ đông thống nhất mức cổ tức cho năm 2019 là 20% bằng tiền.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu giảm 3% về 340 tỷ và lợi nhuận sau thuế giảm 11% còn 40 tỷ đồng; kế hoạch cổ tức dự kiến còn 16%.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư