(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo kế hoạch sắp xếp, các doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2017 - 2020 gồm: Công ty mẹ - TKV (năm 2019); Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải; Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng; Viện Cơ khí năng lượng và mỏ; Công ty TNHH MTV Nhôm Đắk Nông.

Theo đó, 16 đơn vị sẽ giữ nguyên tổ chức, cơ chế hoạt động và nằm trong cơ cấu Công ty mẹ - TKV; 8 đơn vị thực hiện sáp nhập, hợp nhất, giải thể, sắp xếp, tổ chức lại.

5 doanh nghiệp do TKV nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm: Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ; Viện Khoa học công nghệ mỏ; Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam; Bệnh viện Than - Khoáng sản; Tạp chí Than - Khoáng sản. TKV nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên tại 3 công ty cổ phần: Than Vàng Danh, Than Hà Tu, Than Mông Dương.

TKV nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ tại 8 công ty cổ phần và nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ ở 4 công ty cổ phần, thoái toàn bộ vốn tại 16 doanh nghiệp.