(BĐT) - Công ty CP Kho vận Miền Nam (Sotrans) vừa thông báo đã mua 6 triệu cổ phiếu SWC của Tổng công ty CP Đường sông Miền Nam (Sowatco), tương ứng 8,94% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Trước đó, Sotrans đã đăng ký 67,1 triệu cổ phiếu SWC, tương đương 100% vốn của Sowatco từ ngày 17/8 - 10/9 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Tuy nhiên, kết thúc thời gian giao dịch, Sotrans chỉ mua được 6 triệu cổ phiếu SWC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 8,94%.

Nguyên nhân không mua hết cổ phiếu đã đăng ký do các cổ phiếu còn lại của các cổ đông nhỏ lẻ nên chưa thực hiện mua hết được, thủ tục chuyển nhượng sở hữu SWC từ Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Sotrans (do sáp nhập vào Sotrans) sang STG chưa hoàn tất.

Hiện Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans đang là cổ đông lớn nhất của Sowatco khi nắm giữ 84,4% vốn tại SWC.