(BĐT) - Ngày 8/9 tới, Công ty CP Sonadezi Long Thành sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán cổ tức là 24/9/2020.

Quý II/2020, Công ty ghi nhận doanh thu 89,4 tỷ đồng, giảm 4,1%; lợi nhuận 26,6 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận ròng tăng từ 27,1% lên 29,8%.

Lũy kế nửa đầu năm 2020, Công ty đạt 176,2 tỷ đồng doanh thu và 48,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 1,8% và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2020, Công ty hoàn thành 56,1% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm là dương 107,6 tỷ đồng so với cùng kỳ là dương 35,8 tỷ đồng. Tính tới 30/6/2020, tổng tài sản của Công ty tăng 3,5% lên 1.693,6 tỷ đồng.