Tổng Công ty CP phát triển khu Công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 tỷ lệ 4% (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Với 376,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sonadezi dự kiến chi trả 150 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ngày đăng ký cuối cùng vào 2/12, ngày giao dịch không hưởng quyền 29/11. Ngày thanh toán dự kiến vào 27/12.

Trước đó vào cuối tháng 10, Sonadezi đã chia cổ tức đợt cuối năm 2018 với tỷ lệ 5%, qua đó nâng tổng mức chi cổ tức cho năm 2018 lên 8% đều bằng tiền mặt. Kế hoạch cổ tức năm 2019 của Sonadezi là 7% bằng tiền.

Năm ngoái, Sonadezi ghi nhận doanh thu tăng 14% lên 4.315 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu về hơn 794 tỷ đồng, tăng 34%. Sang năm 2019, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế gần 830 tỷ đồng, tăng 4%. Qua 9 tháng, doanh nghiệp khu công nghiệp này có lãi 754 tỷ đồng, tăng 37% và thực hiện 91% kế hoạch năm.

Theo NDH