(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Sơn La bán đấu giá 3 khu đất trụ sở tại Sơn La với giá khởi điểm 94,8 tỷ đồng (thời gian thuê đất 50 năm trả tiền thuê một lần).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tài sản được bán đấu giá là tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê (50 năm) đối với 3 khu đất gồm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh (cũ); Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (cũ); Chi cục Thuế Thành phố (cũ).

Diện tích đất được bán đấu giá là 5.177m2, giá khởi điểm là 94,866 tỷ đồng. Trong đó, giá trị tài sản trên đất là 13,918 tỷ đồng; giá trị quyền thuê đất 50 năm trả tiền thuê 1 lần là 80,948 tỷ đồng. Giá khởi điểm của từng tài sản không bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác có liên quan mà người trúng đấu giá phải nộp cho Nhà nước theo quy định. Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 17/5/2021, hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng.

Được biết, 5 khu đất đã được đưa ra bán đấu giá vào ngày 15/3/2021 với giá khởi điểm như trên nhưng không thành công.