Sơn La: Đấu giá 81 thửa đất ở đô thị, giá khởi điểm gần 130 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á đang phối hợp cùng UBND huyện Phù Yên (Sơn La) tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 81 thửa đất tại Khu đô thị 02-9 mở rộng và Khu đô thị Đống Đa, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Tổng giá khởi điểm là 128,333 tỷ đồng.

81 thửa đất có tổng diện tích 11.440,5m2. Trong đó, 21 thửa đất tại Khu đô thị 02-9 mở rộng có giá khởi điểm là 27,405 tỷ đồng; diện tích từ 134,1 - 210,7 m2/lô; 60 thửa đất tại Khu đô thị Đống Đa có giá khởi điểm 100,928 tỷ đồng; diện tích từ 86,6 - 337,1 m2/lô.

Giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá không bao gồm thuế, phí, lệ phí trước bạ, khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. Các thửa đất được quy hoạch là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng đất lâu dài.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng cho từng thửa đất đấu giá. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết tới ngày 18/11/2022.

Chuyên đề