Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trong việc cấp phép, quản lý hoạt động khai thác mỏ cát, mỏ đất trên địa bàn.
Có 8 doanh nghiệp được Sở TN&MT tham mưu trình UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy phép trong các năm 2017 - 2019 theo hình thức chỉ định mà không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Có 8 doanh nghiệp được Sở TN&MT tham mưu trình UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy phép trong các năm 2017 - 2019 theo hình thức chỉ định mà không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa có văn bản chỉ đạo Sở TN&MT, Sở Nội vụ, Cục Thuế khẩn trương xử lý những sai phạm tại Sở TN&MT, truy thu thuế với các doanh nghiệp theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong cấp phép, quản lý khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Theo đó, trong lĩnh vực cấp phép, quản lý khai thác khoáng sản, từ năm 2018 đến thời điểm thanh tra, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận, thẩm định và trình UBND Tỉnh cấp 40 giấy phép khai thác khoáng sản.

Qua thanh tra 17/40 hồ sơ cấp phép, phát hiện 2 giấy phép khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp được cấp khi doanh nghiệp không có ngành nghề đăng ký kinh doanh này. Đến thời điểm thanh tra, 2 doanh nghiệp trên đã bổ sung đăng ký ngành nghề.

Có 16/17 doanh nghiệp thành lập trên một năm nhưng trong hồ sơ xin cấp phép không có văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu. Qua thanh tra cũng cho thấy, 14 mỏ đã quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày giấy phép hết hiệu lực nhưng doanh nghiệp chưa nộp đề án đóng cửa mỏ.

Đáng chú ý, dù UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định thu hồi 4 giấy phép khai thác khoáng sản do đã khai thác hết trữ lượng xác định trong dự án đầu tư, thiết kế mỏ và giấy phép. Tuy nhiên, thời điểm khai thác hết trữ lượng đều trước ngày hết hạn khai thác trong giấy phép đã cấp. Điều đó cho thấy 4 đơn vị đã khai thác vượt công suất được phép. Sở TN&MT không phát hiện kịp thời để xử lý vi phạm hành chính.

Cụ thể là các doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Xây dựng Phú Gia Thịnh, Công ty CP Phát triển hạ tầng Lũng, Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt, Công ty CP Đầu tư Hà Mỹ Á.

Thanh tra Tỉnh phát hiện có 8 doanh nghiệp được Sở TN&MT tham mưu trình UBND Tỉnh cấp 8 giấy phép trong các năm 2017 - 2019 theo hình thức chỉ định mà không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong khi các doanh nghiệp trên không đảm bảo đúng điều kiện.

Sở TN&MT chưa tham mưu UBND Tỉnh ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp theo đúng quy định. Việc Sở TN&MT lồng ghép cho thuê đất trong giấy phép khai thác khoáng sản là không có trong quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, 17 mỏ đều không lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản ra khỏi khu vực khai thác theo quy định; khai thác vượt mốc giới bàn giao, khai thác vượt công suất, chưa đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, kê khai thiếu khối lượng khai thác thực tế dẫn đến thiếu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

Thanh tra Tỉnh đã kiến nghị hàng loạt biện pháp nhằm khắc phục các sai phạm, ban hành các quyết định thu hồi tiền do có sai phạm về kê khai thiếu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền 95.298.600 đồng.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các sai phạm, bất cập trên là do công tác quản lý nhà nước về khoáng sản dùng làm vật liệu thông thường còn thiếu các biện pháp hiệu quả, sát thực tiễn để quản lý chặt chẽ; nhận thức chính sách pháp luật có liên quan của công chức tham mưu còn hạn chế, công tác phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn có liên quan thuộc Sở chưa chặt chẽ, đồng bộ.

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra của Sở còn chưa thường xuyên và kịp thời để nhắc nhở, đôn đốc, chấn chỉnh và xử lý các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản nhưng có vi phạm quy định pháp luật về khoáng sản.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác định: Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TN&MT phụ trách lĩnh vực được thanh tra; kế toán, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Khoáng sản, Trưởng phòng Quản lý đất đai và công chức tham mưu của các phòng này thuộc Sở TN&MT trong giai đoạn thanh tra chịu trách nhiệm về các sai phạm, thiếu sót đã nêu trong Kết luận thanh tra.

Thanh tra Tỉnh đề nghị Giám đốc Sở TN&MT chỉ đạo việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức có liên quan về những vi phạm đã nêu trong Kết luận thanh tra để xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý nghiêm trách nhiệm của các cá nhân có vi phạm theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Giám đốc Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực quản lý giá và công sản, Trưởng phòng Quản lý giá và công sản, công chức tham mưu có liên quan chịu trách nhiệm về sai sót nêu trong phần Kết luận thanh tra về nội dung xây dựng, tham mưu UBND Tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên.

Theo Lao động