Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh mời các công ty cung cấp báo giá thiết bị dạy học tối thiểu

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Quý Công ty.

Căn cứ nhu cầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh mời các công ty cung cấp báo giá thiết bị dạy học tối thiểu. Cụ thể như sau:

- Dự toán 1: Mua sắm thiết bị cơ bản.

- Dự toán 2: Mua sắm thiết bị dạy học.

(đính kèm file excel tại http://sgdtravinh.edu.vn).

Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Thông tin pháp nhân doanh nghiệp;

- Đơn giá hàng hóa: đơn giá chưa thuế, thuế VAT (%); đơn giá hàng hóa (bao gồm các loại phí, dịch vụ kèm theo) cung cấp đến các điểm trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Điều kiện riêng của đơn vị báo giá (nếu có);

- Thời gian bảo hành, thời gian giao hàng;

- Các báo giá của Quý Công ty phải hợp lệ có chữ ký, đóng dấu của công ty;

- Ghi rõ ngày tháng năm báo giá;

- Báo giá có giá trị đến hết ngày 30/9/2024;

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 10/5/2024.

Các nhà cung cấp quan tâm, xin vui lòng cung cấp thông tin pháp nhân, năng lực và báo giá theo nội dung như trên, đến Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: Số 14 đường 19 tháng 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (thông tin thêm xin liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng KHTC: Gặp cô Nguyễn Thị Thanh Nguyên - ĐT: 02943.864324 trong giờ hành chính).

Kính mời Quý Công ty tham gia gửi hồ sơ báo giá đúng thời gian quy định trên.

Rất mong sự hợp tác của Quý Công ty.

Thông tin chi tiết theo nội dung đính kèm tại đây.

Chuyên đề