(BĐT) - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp gặp khó khăn (ảnh: Internet)

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp gặp khó khăn (ảnh: Internet)

Theo Quyết định, Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban do ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban làm Tổ phó. Thành viên trong Tổ công tác là Vụ trưởng, Thủ trưởng các vụ, đơn vị của Ủy ban.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, tích cực nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”.

Định kỳ hằng tháng và khi cần thiết, Tổ công tác đặc biệt kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho 19 tập đoàn, tổng công ty, đề xuất Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban phương án giải quyết vấn đề phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.