(BĐT) - Ngày 26/10 tới, Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (mã chứng khoán SHI) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 11/11/2020.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến phát hành 4,34 triệu cổ phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 43,38 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2019.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 4.800 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 88 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10%.

Kết thúc nửa đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu gần 2.457 tỷ đồng, tăng 13,17% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 51,2% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt 24,65 tỷ đồng, mới hoàn thành 28% chỉ tiêu cả năm.