(BĐT) - Ngày 22/6, Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI (mã chứng khoán: SFI) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%, bao gồm cổ tức còn lại năm 2020 tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 10%.

Với hơn 14 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi hơn 21 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 30/6. Nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC đã kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Trước đó, vào tháng 4/2021, Công ty đã trả cổ tức lần 1/2020 với tỷ lệ 10%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2020 là 15%.

Quý I/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 387 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi ròng đạt 20 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ do không trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính và doanh thu tăng nhờ giá cước vận chuyển quốc tế cùng số lượng lô hàng tăng.