Sẽ tiếp tục đấu giá 695 biển số xe ô tô đẹp trong 2 ngày 10 - 11/10

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) cho biết tiếp tục tổ chức đấu giá trực tuyến 695 biển số xe ô tô của các tỉnh thành trong ngày 2 ngày (10 - 11/10/2023).
Danh sách biển số chờ đấu giá
Danh sách biển số chờ đấu giá

Theo thông báo, 350 biển số xe ô tô sẽ được VPA đưa ra đấu giá trên sàn online ngày 10/10. Ngày 11/10, VPA sẽ tiếp tục đưa ra đấu giá 345 biển số ô tô. Các phiên đấu giá biển số ô tô sẽ được tổ chức trong 2 ngày tại 5 khung giờ (8h - 9h, 9h15 - 10h15, 10h30 - 11h30, 13h30 - 14h30, 15h - 16h).

Tương tự như những phiên đấu giá trước đây, với mỗi một biển số, người tham gia đấu giá sẽ phải nộp 40 triệu đồng tiền đặt trước và 100.000 đồng tiền hồ sơ tham gia đấu giá. Thời lượng đấu giá cho mỗi một biển số là 60 phút.

Trước đó, ngày 6/10, thêm 130 biển số xe ô tô được VPA tung lên sàn online để người mua đấu giá. Nhiều biển đẹp được đưa lên đấu giá thuộc nhiều tỉnh thành khác nhau như: 99A-666.00; 98A-666.60; 75A-333.22; 51K-888.80; 51K-900,00; 36K-000.09; 36A-999,09; 30K-600.00…

Kết quả đấu giá ngày 06/10/2023 thời gian từ 09:30 đến 10:30
Kết quả đấu giá ngày 06/10/2023 thời gian từ 09:30 đến 10:30

Kết quả phiên cuối cùng của phiên đấu giá ngày 6/10, chỉ có 3 biển số có giá vượt mức qua 500 triệu đồng (30K-589.98 trúng mức giá 625 triệu đồng, 51K.888.83 trúng mức giá 565 triệu đồng, 51K-888.85 trúng mức giá 520 triệu đồng), 38 biển số có mức giá 40 triệu đồng và 5 biển số không có người tham gia đấu giá. Còn lại là các biển số có mức giá từ 45 - 445 triệu đồng.

Dưới đây là danh sách biển số ô tô và các phiên đấu giá trực tuyến ngày 10 - 11/10:

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 350 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 10/10

Danh sách 345 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 11/10

Danh sách 345 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 11/10

Danh sách 345 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 11/10

Danh sách 345 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 11/10

Danh sách 345 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 11/10

Danh sách 345 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 11/10

Danh sách 345 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 11/10

Danh sách 345 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 11/10

Danh sách 345 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 11/10

Danh sách 345 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 11/10

Danh sách 345 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 11/10

Danh sách 345 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 11/10

Danh sách 345 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 11/10

Danh sách 345 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 11/10

Danh sách 345 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 11/10

Danh sách 345 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 11/10

Danh sách 345 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 11/10

Danh sách 345 biển số xe ô tô sẽ đấu giá ngày 11/10

Chuyên đề