Đây là một trong những thông tin quan trọng tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2016 mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành.
Sẽ ngày càng thu hẹp thị trường vàng miếng

Theo Chỉ thị, NHNN cho biết sẽ tiếp tục thực hiện quản lý thị trường vàng theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Đồng thời, đảm bảo việc quản lý thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ thị trường vàng theo hướng ngày càng thu hẹp thị trường vàng miếng, tiếp tục ngăn chặn, đầy lùi tình trạng vàng hóa trong nền kinh tế; tạo điều kiện phát triển thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ một cách lành lạnh phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Việc kiểm soát được giá vàng và thị trường vàng là một kết quả quan trọng của NHNN để ổn định hệ thống tài chính, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Điều này cũng đã góp phần loại bỏ lạm phát tâm lý, có tác động tích cực đối với chính sách kìm giữ lạm phát và ổn định tiền tệ của NHNN. Đồng thời, nguồn lực được tập trung cho phát triển kinh tế.

Sau gần 4 năm triển khai, Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã có tác động tích cực đến thị trường vàng. Có thể nhìn thấy thị trường vàng đã dần ổn định và hạn chế được sự mua bán vàng ồ ạt khi có biến động giá.

Ngoài ra, sự ổn định của thị trường vàng góp phần trực tiếp ổn định thị trường tiền tệ, đã tác động ngược trở lại đối với quá trình điều hành, thực thi các chính sách tiền tệ của NHNN. Chính sách tiền tệ đặc biệt là chính sách tỷ giá, lãi suất của NHNN đã được thực thi đúng định hướng và hiệu quả hơn nhiều so với trước đây.

Với kết quả đạt được, thị trường kỳ vọng với sự ổn định của thị trường vàng, thị trường ngoại hối sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giải pháp chống đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế của NHNN đạt mục tiêu trong thời gian tới. 

Theo Trí thức trẻ