(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 942/QĐ-TTG phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Chiến lược phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đặt mục tiêu đến năm 2025, tối thiểu 20% thủ tục hành chính được cắt giảm so với hiện nay. Ảnh: Lê Tiên

Chiến lược phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đặt mục tiêu đến năm 2025, tối thiểu 20% thủ tục hành chính được cắt giảm so với hiện nay. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, quan điểm của Chiến lược là phát triển Chính phủ số một cách tổng thể, toàn diện, phát huy kết quả đạt được, tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải pháp, cách làm đột phá, mang tính khác biệt, để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử vào năm 2021 và hình thành Chính phủ số vào năm 2025. Chiến lược định hướng mở để người dân, doanh nghiệp và tổ chức khác tham gia một cách phù hợp vào hoạt động của cơ quan nhà nước, tương tác với cơ quan nhà nước để cùng tăng cường minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ...

Trong đó, một trong những mục tiêu đến năm 2025 là cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội với một số chỉ tiêu cơ bản. Cụ thể, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó theo thỏa thuận, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương; tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần; tối thiểu 20% thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước được cắt giảm so với hiện nay…