(BĐT) - Ngày 16/6, Công ty CP Sadico Cần Thơ (mã chứng khoán: SDG) sẽ chốt quyền thanh toán cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào ngày 25/6.

Để thanh toán cổ tức cho hơn 10,13 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 10,13 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2021, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 1.486,55 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 90,73 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 75,76 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty dự tính chia cổ tức tỷ lệ 20%.

Kết thúc quý I/2021, do ảnh hưởng của Covid-19 nên doanh thu bán hàng tăng không đáng kể so với cùng kỳ, cộng thêm các khoản chiết khấu thương mại và giá vốn tăng cao nên lợi nhuận gộp giảm mạnh gần 77%; các khoản chi phí trong kỳ có giảm nhưng không đáng kể dẫn đến kết quả chung là lợi nhuận sau thuế âm 13,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 lãi 11,7 tỷ đồng.