SCIC đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty CP Dược Khoa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa phát đi thông báo tìm người mua hơn 180,8 nghìn quyền mua cổ phần của Công ty CP Dược Khoa. Nhà đầu tư sở hữu 5 quyền mua sẽ có quyền mua 1 cổ phần phát hành mới của Công ty với giá 10.000 đồng/CP. Giá khởi điểm của một quyền mua là 3.400 đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến cuối năm 2020, Dược Khoa có tổng tài sản 119,2 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 82 tỷ đồng, chiếm 68,7% tổng tài sản. Về hoạt động kinh doanh, Công ty ghi nhận 92,7 tỷ đồng doanh thu năm 2020, tăng trưởng 16,2% so với năm 2019 và hơn 2,5 tỷ lợi nhuận trước thuế, giảm 35,9% so với năm 2019.

Chuyên đề