• SCIC đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty CP Dược Khoa

    12/10/2021 07:00

    (BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa phát đi thông báo tìm người mua hơn 180,8 nghìn quyền mua cổ phần của Công ty CP Dược Khoa. Nhà đầu tư sở hữu 5 quyền mua sẽ có quyền mua 1 cổ phần phát hành mới của Công ty với giá 10.000 đồng/CP. Giá khởi điểm của một quyền mua là 3.400 đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư