(BĐT) - Dự kiến ngày 5/10 tới, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ tổ chức họp Ban Chỉ đạo cổ phần hoá (CPH) công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) lần 2.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cuộc họp sẽ thảo luận nội dung báo cáo của Ban Chỉ đạo về tình hình triển khai các công việc chuẩn bị CPH; báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo về dự thảo văn bản của Ủy ban gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Trước đó, Ủy ban đã có dự thảo văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tiến độ CPH TKV. Dự thảo cho thấy, TKV đang gặp một số khó khăn, vướng mắc trong CPH do liên quan đến các khoản nợ khó đòi, một số dự án dừng thực hiện… Với những vướng mắc này, TKV đề xuất thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 1/10/2021; thời điểm chuyển thành công ty cổ phần là 31/12/2022. Tuy nhiên, theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì TKV phải hoàn thành CPH trong năm nay.