• Nghiệm thu không đúng 7,8 tỷ đồng tại 4 dự án của TKV

    22/03/2017 07:30

    (BĐT) - Kết quả thanh, kiểm tra của Bộ Tài chính đối với 4 dự án do 3 công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm chủ đầu tư cho thấy, việc lựa chọn nhà thầu thi công các gói thầu hạng mục đào lò xây dựng hầu hết thực hiện theo “đặc thù” riêng là chỉ định thầu, tự thực hiện và ký hợp đồng trực tiếp. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư