Sắp chọn nhà thầu gói thầu bảo hiểm hàng không hơn 705,8 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Hàng không Việt Nam dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng không năm 2024 trong tháng 10/2023.

Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng không năm 2024 có giá 705,598 tỷ đồng (bao gồm 28,779 triệu USD và 6,263 tỷ đồng) từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam và kinh phí sản xuất, kinh doanh của 14 doanh nghiệp vốn góp trong năm 2024.

Hợp đồng thực hiện theo loại đơn giá cố định, với thời gian thực hiện 1 năm, từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 14/12/2024.

Theo tìm hiểu, cuối năm 2022, Liên danh Tổng công ty Bảo hiểm PVI - Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Tổng công ty CP Bảo Minh - Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) - Tổng công ty CP Bảo hiểm quân đội (MIC) trúng Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng không năm 2023 cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam với giá 617,023 tỷ đồng (giá gói thầu là 676,220 tỷ đồng).

Tháng 3/2023, Liên danh Tổng công ty Bảo hiểm PVI - Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex - Bảo Minh - Tổng công ty CP Bảo hiểm bưu điện - MIC - Bảo Việt được công bố trúng Gói thầu 5.13 Bảo hiểm xây dựng công trình Nhà ga hành khách thuộc Dự án thành phần 3 Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với giá 118,868 tỷ đồng.

Chuyên đề