Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương (HoSE: SJF) công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 với doanh thu thấp nhất từ trước đến nay là 57 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ 2018 do hoạt động thương mại giảm sút khiến doanh thu từ bán hàng hóa, thành phẩm giảm.
Nhà máy chế biến gỗ của SJF. Ảnh Internet

Nhà máy chế biến gỗ của SJF. Ảnh Internet

Đồng thời, quý cuối năm 2019, doanh nghiệp không còn ghi nhận 8 tỷ doanh thu từ hoạt động xây lắp như cùng kỳ năm 2018. Giá vốn giảm ít hơn giúp lợi nhuận gộp giảm 77%, còn vỏn vẹn 3 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng nhưng không bù lại được mức tăng từ chi phí khiến công ty ghi nhận lỗ 6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24%, còn 1,5 tỷ đồng. Thu nhập khác gấp 4,4 lần, đạt 1,7 tỷ đồng song chi phí cũng gấp 2,5 lần, lên 1,9 tỷ đồng. Lỗ sau thuế ghi nhận 5,6 tỷ đồng, cũng là quý đầu tiên doanh nghiệp này báo lỗ. Lỗ cơ bản trên cổ phiếu là 65 đồng/cp.

Tính cả năm 2019, doanh thu đạt 666 tỷ đồng, tăng 22%, trong khi, lợi nhuận sau thuế là 5 tỷ đồng, giảm 88%. Sao Thái Dương không hoàn thành kế hoạch kinh doanh khi chỉ đạt 95% chỉ tiêu doanh thu và 9% kế hoạch lợi nhuận.

Sao Thái Dương hoàn thành 9% kế hoạch lợi nhuận năm 2019 ảnh 1

Nguồn: Báo cáo tài chính SJF

Tổng tài sản tính ngày 31/12/2019 là 1.227 tỷ đồng, chủ yếu thuộc tài sản cố định. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 139 tỷ đồng, trong khi, các khoản phải thu dài hạn tăng 100 tỷ đồng. Ngoài ra, Sao Thái Dương còn có 108 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án nhà máy sản xuất Ván dăm Tre gỗ Công nghiệp tại Hòa Bình và 147 tỷ đồng đầu tư vào CTCP Đầu tư và Xây dựng Tona. Nợ phải trả là 365 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu kỳ. Trong đó, nợ vay ngân hàng chiếm 216 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản ngắn hạn. Người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm từ 160 tỷ đồng từ đầu kỳ còn 90 tỷ đồng vào cuối kỳ.

Theo NDH