Sáng 18/1, Quốc hội đồng ý giao hơn 2.500 tỷ cho EVN kéo lưới điện ra Côn Đảo

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Quốc hội đồng ý giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam sử dụng hơn 2.500 tỷ đồng thực hiện Dự án kéo điện lưới ra Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sáng nay (18/1), tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5
Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 466 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,52%). Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Dự thảo Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tại nghị quyết này, Quốc hội đồng ý giao EVN sử dụng hơn 2.500 tỷ đồng thực hiện Dự án kéo điện lưới ra Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và rót hơn 57.000 tỷ đồng cho các dự án giao thông. Khoản tiền này được lấy từ dự phòng ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, với Dự án kéo điện ra Côn Đảo, vốn cấp cho EVN hơn 2.526 tỷ đồng (chiếm khoảng 60% tổng vốn đầu tư dự án này). Nguồn lực còn lại của dự án này lấy từ vốn của EVN.

Quốc hội đồng ý phân bổ hơn 63.720 tỷ đồng cho các dự án đầu tư công thuộc 5 lĩnh vực: giao thông, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và khoa học công nghệ. Trong đó, 91% vốn sẽ rót cho 32 dự án giao thông, tức 57.730 tỷ đồng, nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại và phấn đấu có trên 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025.

Báo cáo tiếp thu, giải trình về dự thảo nghị quyết trước khi các đại biểu bấm nút thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, về sự cần thiết đầu tư các dự án, danh mục các dự án sử dụng dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 đã được Chính phủ và các bộ, ngành và địa phương rà soát kỹ lưỡng về tính cần thiết, cấp thiết; việc bố trí vốn tập trung cho 5 ngành, lĩnh vực quan trọng, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hầu hết các dự án bố trí đủ nguồn. Riêng 4 dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, an ninh chưa dự kiến được đủ nguồn vốn. Tuy nhiên, đây là các dự án quan trọng, cấp bách cần thực hiện ngay, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ để tăng cường các nguồn lực như tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách hằng năm để bố trí đủ vốn đáp ứng yêu cầu đầu tư cho các dự án.

Với các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, tại kỳ họp này Quốc hội chưa quyết định phân bổ cụ thể vốn cho các dự án chưa đủ thủ tục.

Chính phủ được giao chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, trình Quốc hội xem xét, quyết định trước khi Chính phủ giao vốn. Trường hợp cấp bách, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Với dự án quan trọng quốc gia, Chính phủ trình Quốc hội quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công.

Chuyên đề