(BĐT) - Ngày 29/3 tới, Công ty CP Lương thực thực phẩm Safoco (mã chứng khoán: SAF) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 24/5.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt hơn 1.011 tỷ đồng, tăng 8,59% so với năm 2017, và vượt 6,42% kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 40,27 tỷ đồng, tăng 22,4% so với năm trước và hoàn thành 119,85% chỉ tiêu cả năm.

Trước đó, ngày 11/3, Công ty đã chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến tại Khách sạn New World (số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM) vào ngày 12/4.