Rao bán bất động sản của Tập đoàn Thiên Thanh và ông Phạm Công Danh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp vừa phát đi thông báo tìm người mua quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh và ông Phạm Công Danh với giá khởi điểm hơn 161 tỷ đồng.

Cụ thể là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (khu đất Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ cũ) tại Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Diện tích theo giấy chứng nhận là 4.097,8 m2 (diện tích đo đạc thực tế: 4.097 m2); mục đích sử dụng đất là đất cở sở sản xuất kinh doanh: thời hạn sử dụng đến ngày 9/7/2060.

Tài sản thứ hai (cùng địa chỉ) có diện tích theo giấy chứng nhận là 7.683,5 m2 (diện tích đo thực tế: 7.683,5 m2); mục đích sử dụng đất là đất cở sở sản xuất kinh doanh; thời hạn sử dụng đất đến ngày 9/7/2060.

Người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế từ việc mua, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên theo quy định của pháp luật; phải thực hiện dự án đầu tư theo Quy hoạch điều chỉnh tổng thể Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Phường 1 (quy hoạch phân khu) và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các thông số cơ bản của quy hoạch phân khu như chức năng đất thương mại, dịch vụ, tối đa 15 tầng, mật độ xây dựng tối đa 45%. Về quy hoạch chi tiết, chủ đầu tư Đồ án tổ chức lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500), đảm bảo tuân thủ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và phải được cơ quan quản lý phê duyệt.

Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 9/3/2023.

Chuyên đề