(BĐT) -Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HoSE: RAL) công bố Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 2/2019.
RAL chốt quyền tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%

Cụ thể, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công ty đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 đến ngày 9/5.

Cùng với đó, HĐQT công ty thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 tỷ lệ 25%, ứng với mức thanh toán 28,75 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên và nhận cổ tức là 10/4. Ngày thanh toán cổ tức là 24/4.

Như vậy, với lần tạm ứng cổ tức này, công ty đã hoàn thành kế hoạch cổ tức 2019 tỷ lệ 50% bằng tiền mặt, mức cổ tức được duy trì từ 2017 nay (trước đó chia từ 40-45%).

Tính đến cuối năm, RAL có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 96 tỷ đồng, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 165 tỷ, quỹ đầu tư phát triển 283 tỷ đồng và thặng dư vốn 175 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn góp chủ sở hữu chỉ 115 tỷ đồng.

Năm 2019, công ty đạt doanh thu 4.256 tỷ đồng, tăng 18%; lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng, giảm 39% năm trước. Nguyên nhân là quý IV công ty lỗ 36 tỷ đồng khi phản ánh giá trị thiệt hại của sự cố cháy ngày 28/8/2019, cùng kỳ 2018 lãi 71 tỷ đồng.

Theo NDH