(BĐT) - Khả năng tăng trưởng quý I năm nay có thể sẽ không đạt mục tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP. Tuy nhiên, Chính phủ đã thể hiện sự quyết tâm, kiên định, nhất quán phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước năm 2019. Bởi lẽ tăng trưởng không chỉ cho năm 2019, mà còn đảm bảo những mục tiêu trung, dài hạn, để Việt Nam không tụt hậu.
Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thông thoáng cho sản xuất kinh doanh và đầu tư. Ảnh: Lê Tiên

Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thông thoáng cho sản xuất kinh doanh và đầu tư. Ảnh: Lê Tiên

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), trên cơ sở tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2019, dự kiến tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I năm 2019 đạt 6,58% so với cùng kỳ năm 2018. Con số này tuy cao hơn mức tăng cùng kỳ các năm 2016, 2017, nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 và thấp hơn mục tiêu theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ (6,93%). 

Nguyên nhân là một số khó khăn kìm hãm tăng trưởng kinh tế xuất hiện, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực giảm, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, nhất là các dự án lớn… “Để đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, nhiệm vụ của những tháng cuối năm là rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phấn đấu của tất cả các ngành, các cấp trong tất cả các lĩnh vực”, Bộ KH&ĐT nhận định.

Theo kịch bản tăng trưởng tại Nghị quyết 01/NQ-CP, mục tiêu tăng trưởng chung của năm 2019 là 6,8%. Trong đó, tăng trưởng quý I là 6,93%, 3 quý sau lần lượt là 6,7% - 7,03% - 6,63%.

Với dự báo quý I tăng trưởng đạt 6,58%, để đạt tốc độ tăng trưởng cả năm 6,8% trong năm 2019, Bộ KH&ĐT cập nhật lại tốc độ tăng trưởng 3 quý còn lại lần lượt phải đạt 6,77% - 7,13% - 6,7%.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh quyết tâm vượt qua khó khăn, chủ động nắm bắt cơ hội, biến nguy cơ thành thời cơ, đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao. Ngày 18/3, lãnh đạo Chính phủ tiếp tục làm việc với một số bộ, ngành, cơ quan liên quan để bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của năm 2019. Thủ tướng nhấn mạnh phải theo sát diễn biến từng tháng, từng quý, không để tình trạng “nước đến chân mới nhảy”, các quý sau khó khăn “trở tay không kịp”.

2 ngày sau cuộc họp này, ngày 20/3, Bộ KH&ĐT đã công bố lấy ý kiến Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2019.

Dự thảo Chỉ thị nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương phải quán triệt nghiêm túc quan điểm của Chính phủ về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 là nhiệm vụ và trách nhiệm của tất cả các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước.

Dự thảo Chỉ thị đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện ngay để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019, với các đầu việc cụ thể cho từng bộ, ngành.

Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là quyết liệt đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thông thoáng cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.

Một số mục tiêu được nêu rõ: hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành; Bộ KH&ĐT phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan sửa đổi Luật Đầu tư nhằm rà soát, cắt giảm 50% danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, ban hành tại Phụ lục kèm theo Luật Đầu tư. Đồng thời, Bộ KH&ĐT chủ trì đánh giá mức độ thay đổi và tác động thực chất của những cải cách, bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh do các bộ, ngành thực hiện năm 2018 đối với doanh nghiệp…

Với nhiều thách thức trước mắt, để hoàn thành nhiệm vụ tăng trưởng không hề đơn giản. Nhưng Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng, việc triển khai hiệu quả, đồng bộ, kịp thời các giải pháp đề ra, cả phía cầu và phía cung, có thể đưa mức tăng trưởng GDP năm 2019 đạt trên 7%.