Quyết định đấu giá sử dụng băng tần 2300 - 2400MHz

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Quyết định số 219/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2300 - 2400MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất theo tiêu chuẩn IMT.
Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định đấu giá sử dụng băng tần 2300-2400MHz
Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định đấu giá sử dụng băng tần 2300-2400MHz

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long vừa ký ban hành Quyết định số 219/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2.300 - 2.400MHz. Đáng chú ý, giá khởi điểm với một khối băng tần (30MHz) là trên 5.798 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Việc Bộ TT&TT phê duyệt phương án tổ chức đấu giá băng tần 2.300 - 2.400MHz sẽ thúc đẩy nhanh việc đấu giá, cấp phép băng tần này để nhà mạng bảo đảm chất lượng dịch vụ 4G, 5G.

Cùng với việc ban hành quyết định này, Bộ TT&TT cũng phê duyệt phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2.300 - 2.400MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất theo tiêu chuẩn IMT.

Doanh nghiệp tham gia đấu giá băng tần 2.300 - 2.400MHz có thể triển khai mạng và dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ IMT-Advanced (4G) hoặc IMT-2020 (5G), theo nguyên tắc triển khai công nghệ nào sẽ áp dụng yêu cầu triển khai mạng viễn thông với công nghệ tương ứng (IMT-Advanced, IMT-2020).

Có 3 khối băng tần được đấu giá, gồm: A1 (2.300 - 2.330MHz), A2 (2.330 - 2.360MHz), A3 (2.360 - 2.390MHz). Riêng khối băng tần 2.390 - 2.400MHz được quy hoạch làm băng tần bảo vệ, không đấu giá lần này. Doanh nghiệp trúng đấu giá được cấp giấy phép sử dụng băng tần với thời hạn 15 năm.

Giá khởi điểm được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 88/2021/NĐ-CP. Giá khởi điểm của cả 3 khối băng tần A1: 2.300 - 2.330MHz; A2: 2.330 - 2.360MHz; A3: 2.360 - 2.390MHz đều là trên 5.798 tỷ đồng/khối. Bước giá với cả 3 khối là 10 tỷ đồng/khối.

Tiền đặt trước được quy định tối thiểu là 5%, tối đa là 20%. Cụ thể, tiền đặt trước áp dụng tại cuộc đấu giá với 3 khối băng tần là 580 tỷ đồng/khối. Hình thức tổ chức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Các khối băng tần được đấu giá lần lượt theo thứ tự khối A1, khối A2 và khối A3. Doanh nghiệp đã trúng đấu giá một khối băng tần thì không được tham gia đấu giá các khối băng tần tiếp theo.

Bộ TT&TT cũng đưa ra yêu cầu thời hạn triển khai mạng 4G và 5G sử dụng băng tần 2.300 - 2.400MHz. Đáng chú ý, yêu cầu với nhà mạng triển khai mạng 5G sau 2 năm kể từ ngày được cấp phép: Phủ sóng tối thiểu 200 địa bàn hành chính cấp huyện và tối thiểu 1.000 địa bàn hành chính cấp xã; triển khai tối thiểu 15.000 trạm BTS 5G đến hết thời hạn của giấy phép…

Chuyên đề