Quý IV/2022, PTB báo lãi giảm 40,4%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Phú Tài (mã chứng khoán: PTB) ghi nhận doanh thu giảm 2,2% và lợi nhuận giảm 40,4% trong quý cuối năm 2022.

Cụ thể, quý IV/2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.722,8 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 76,86 tỷ đồng, giảm 40,4%.

Luỹ kế cả năm 2022, Công ty đạt 6.886,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 6,1% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 502,21 tỷ đồng, giảm 4,5%.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Công ty giảm 3,6% so với đầu năm về 5.237,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 1.796,1 tỷ đồng, chiếm 34,3% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.757,2 tỷ đồng, chiếm 33,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 792,3 tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Chuyên đề