Quý I/2020: Bắc Kạn chỉ định nhà đầu tư 2 dự án hơn 220 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 2 dự án sử dụng đất. Theo đó, trong quý I/2020, sẽ chỉ định nhà đầu tư 2 dự án sử dụng đất trên địa bàn; phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thứ nhất là Dự án Khu dân cư thương mại và Chợ Nguyễn Thị Minh Khai với tổng chi phí thực hiện dự kiến hơn 129 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng. Thứ 2 là Dự án Khu dân cư Đức Xuân 4, thành phố Bắc Kạn (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư dự kiến 97,5 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự kiến là 18 tháng.

Chuyên đề