(BĐT) - Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hoà (mã chứng khoán: SBT) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên vụ 2021 - 2022 (giai đoạn từ 1/7/2021 đến 30/9/2021).

Theo đó, doanh thu thuần trong quý của Công ty đạt 4.312 tỷ đồng, tăng 18%; lợi nhuận trước thuế đạt 262 tỷ đồng, tăng 96%; lợi nhuận sau thuế đạt 195 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Công ty lên mức 21.491 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu kỳ.

Trong đó, giá trị hàng tồn kho ghi nhận 3.121 tỷ đồng, giá trị các khoản phải thu ngắn hạn 7.282 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng nhẹ so với đầu kỳ, lên mức 8.486 tỷ đồng.