Trong quý I, Nhựa Hà Nội (HoSE: NHH) ghi nhận doanh thu thuần 258,8 tỷ đồng, giảm 19,5% so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm 15%, đẩy lãi gộp tăng 33% lên 44,7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 10,6% lên 17,9% do công ty tiết giảm chi phí theo giải trình.
Quý I: Biên lãi gộp Nhựa Hà Nội tăng 33%

Kết thúc quý đầu tiên 2020, công ty lãi sau thuế 8,6 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 6% kế hoạch năm. Nguyên nhân chính do công ty liên kết, liên doanh lỗ gần 6,3 tỷ đồng. Nhựa Hà Nội cho biết các đơn vị này mới đi vào hoạt động cuối năm 2019, công suất khai thác thiết bị còn thấp chưa tương xứng với chi phí đầu tư nên chưa mang lại hiệu quả.

Quý I: Biên lãi gộp Nhựa Hà Nội tăng 33% ảnh 1

Một số chỉ tiêu của Nhựa Hà Nội sau quý I. Nguồn: Nhựa Hà Nội.

Năm 2019, Nhựa Hà Nội đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt 1.232 tỷ đồng và 56,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 1,4% so với năm 2018. Doanh nghiệp này cũng phát triển thêm 3 công ty thành viên, trong đó có 2 công ty sở hữu 100% vốn và 1 công ty liên kết sở hữu 50%.

Quý I: Biên lãi gộp Nhựa Hà Nội tăng 33% ảnh 2

Diễn biến cơ cấu nguồn vốn của Nhựa Hà Nội. Nguồn: Nhựa Hà Nội.

Tổng tài sản đến cuối quý I ở mức 1.218,7 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu gần 492 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 44 tỷ đồng, bên cạnh thặng dư vốn cổ phần gần 76 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển 27 tỷ đồng.

Theo NDH