(BĐT) - Ngày 1/8/2022, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì cuộc họp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quy hoạch tổng thể quốc gia cần khai thác, sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương. Ảnh: Lê Tiên

Quy hoạch tổng thể quốc gia cần khai thác, sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương. Ảnh: Lê Tiên

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, đây là quy hoạch lần đầu tiên được triển khai lập ở nước ta theo quy định của Luật Quy hoạch, là nhiệm vụ rất mới, chưa có tiền lệ. Do đó, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan phải tiếp tục suy nghĩ, nghiên cứu với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vì lợi ích chung, mang lại giá trị tốt nhất cho đất nước. Tranh thủ hết các tiềm năng, lợi thế, vượt qua các thách thức để kiến tạo một mô hình phân bổ không gian phát triển quốc gia hiệu quả, bền vững. Hình thành được các vùng kinh tế động lực, các trung tâm kinh tế, đô thị chiến lược, mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn, tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế cao.

Bộ trưởng đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo để trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định, trong đó phải thể hiện rõ định hướng, quan điểm, mục tiêu, tư duy, tầm nhìn mới, mang tính định hướng cao, xác định việc phân bố và tổ chức không gian; bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước; cập nhật tình hình, bối cảnh quốc tế, trong nước; khai thác, sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương; thể hiện rõ vai trò, ý nghĩa của bản quy hoạch này đối với quá trình phát triển đất nước.