#Quy hoạch tổng thể quốc gia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII). Ảnh: Nhật Bắc

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) cho ý kiến về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia

(BĐT) - Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) cần xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia do Ban Cán sự đảng Chính phủ trình để chỉ đạo Chính phủ tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn thiện Đề án Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
Khai thác vốn từ đất đai là một trong những giải pháp tạo nguồn lực thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia. Ảnh: Lê Tiên

Nguồn lực tài chính nào cho Quy hoạch tổng thể quốc gia?

(BĐT) - Hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia (QHTTQG) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2050 vừa được Hội đồng thẩm định thông qua với dự kiến được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới. Nếu được Quốc hội thông qua, nguồn lực để thực hiện Quy hoạch sẽ là rất lớn và giải pháp tìm nguồn lực là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ hội bố trí, sắp xếp lại không gian phát triển của quốc gia để đạt mục tiêu, khát vọng đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Ảnh: Song Lê

Quy hoạch tổng thể quốc gia: Cơ hội chủ động kiến tạo tương lai

(BĐT) - Quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên cả nước. Việc xây dựng định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ hội quý để kiến tạo mô hình, phân bổ không gian phát triển quốc gia nhằm đạt các mục tiêu, khát vọng lớn của đất nước.
Quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021 – 2030. Ảnh: Lê Tiên

Công khai lấy ý kiến Quy hoạch tổng thể quốc gia

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công khai toàn văn Dự thảo Hồ sơ xin ý kiến Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để lấy ý kiến góp ý của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cho Dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch.
Cấu trúc của hệ thống đô thị trong Quy hoạch tổng thể quốc gia cần gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế nhằm tạo ra các đầu tàu về tăng trưởng. Ảnh: Tiến Tân

Quy hoạch tổng thể quốc gia: Tạo không gian phát triển nhanh, bền vững

(BĐT) - Quy hoạch tổng thế quốc gia sẽ cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021 - 2030 nhằm bố trí không gian phát triển quốc gia một cách hợp lý dựa trên tiềm năng, thế mạnh của đất nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhấn mạnh tại Hội thảo “Tham vấn ý kiến các tổ chức, đơn vị tư vấn quốc tế đối với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Hội thảo tham vấn ý kiến các tổ chức quốc tế, các công ty tư vấn quốc tế về dự thảo Báo cáo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tham vấn quốc tế về dự thảo Báo cáo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

(BĐT) - Để có thêm cơ sở tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch trước khi trình Chính phủ và Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến các tổ chức quốc tế, các công ty tư vấn quốc tế về dự thảo Báo cáo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021 - 2030, với định hướng phân vùng và liên kết vùng. Ảnh: Lê Tiên

Quy hoạch tổng thể quốc gia: Kiến tạo không gian phát triển đất nước

(BĐT) - Quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ là cơ hội quý để kiến tạo mô hình, phân bổ không gian phát triển quốc gia nhằm đạt các mục tiêu, khát vọng lớn. Quy hoạch phải cụ thể hóa được chiến lược phát triển đất nước nhưng cũng phải gợi mở, định hướng, dẫn dắt các quy hoạch cấp dưới để triển khai bảo đảm nhất quán. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhấn mạnh tại “Hội thảo tham vấn ý kiến đối với Báo cáo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực để nâng cấp và hoàn thiện Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. Ảnh: Lê Tiên

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tổng thể quốc gia

(BĐT) - Ngày 4/3/2022, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).
Hai điểm mấu chốt của công tác lập quy hoạch là đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng quy hoạch. Ảnh: Lê Tiên

Xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia: Định hình Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu

(BĐT) - Xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ hội bố trí, sắp xếp lại không gian phát triển để đạt mục tiêu, khát vọng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đó là quan điểm được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng khẳng định tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa diễn ra.
Quan điểm lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết

Hoàn thiện khung định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia

(BĐT) - Sáng 22/2, Hội thảo Báo cáo định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tổ chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.
Quan điểm, mục tiêu phát triển chung của vùng và địa phương phải đặt trong bài toán quy hoạch tổng thể của quốc gia. Ảnh: Tiên Giang

Để quốc gia trở thành thể thống nhất trong phát triển

(BĐT) - Phát triển quốc gia như một thể thống nhất, không bị chia cắt, không bị ràng buộc bởi địa giới hành chính nhằm nâng cao sức cạnh tranh, huy động và sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực vì lợi ích quốc gia là mục tiêu quan trọng của việc lập quy hoạch.
Vùng Đông Nam Bộ được định hướng trở thành một trung tâm công nghệ, tài chính, công xưởng chế tạo của khu vực và cả nước với hạt nhân là TP.HCM. Ảnh: Song Lê

Đưa Đông Nam Bộ trở thành trung tâm phát triển năng động

(BĐT) - Vùng Đông Nam Bộ đang được định hướng trở thành khu vực phát triển kinh tế năng động, hình thành các chuỗi cung ứng toàn cầu, một trung tâm công nghệ, công xưởng chế tạo của khu vực và cả nước. Trong đó, TP.HCM kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm tài chính, tiếp tục là một động lực tăng trưởng của Vùng trong thời gian tới.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì buổi họp về khung định hướng làm cơ sở lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Trương Gia

Sớm xây dựng khung định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia

(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng vừa chủ trì buổi họp với các đơn vị trong Bộ để bàn về khung định hướng làm cơ sở lập Quy hoạch tổng thể quốc gia (QHTTQG) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việc lập quy hoạch cần những ý tưởng đột phá, táo bạo để đưa đất nước phát triển nhanh, rút ngắn thời gian phát triển, theo kịp với thế giới. Ảnh: Lê Tiên

Đột phá trong quy hoạch để phát triển nhanh

(BĐT) - Khi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 đã có, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, phải có những tư tưởng mới, tư duy mới, khác biệt, đột phá trong công tác lập quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng để đưa đất nước phát triển, đạt được mục tiêu đã đề ra. Công tác triển khai lập quy hoạch cũng cần rà soát lại, có vướng mắc thì cần kiến nghị, đề xuất tháo gỡ ngay.

Kết nối đầu tư