Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) cho ý kiến về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) cần xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia do Ban Cán sự đảng Chính phủ trình để chỉ đạo Chính phủ tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn thiện Đề án Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII). Ảnh: Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII). Ảnh: Nhật Bắc

Đây là yêu cầu được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) sáng 3/10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, thực hiện Luật Quy hoạch được Quốc hội khoá XIV thông qua vào tháng 11/2017, thời gian qua Chính phủ đã sát sao chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong cả nước khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu xây dựng Dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Quốc hội xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Nêu rõ đây là nhiệm vụ lần đầu tiên thực hiện, rất mới, rất khó, chưa có kinh nghiệm, song rất quan trọng và cấp thiết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương cần tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, thảo luận thật sôi nổi, sâu sắc những vấn đề nêu trong Tờ trình của Ban Cán sự đảng Chính phủ, tạo sự thống nhất cao đối với Dự thảo Kết luận của Trung ương về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, góp phần thiết thực cho việc lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nói riêng và quy hoạch phát triển của các bộ, ngành, địa phương trong cả nước nói chung.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư