Quy hoạch điện VIII: Chỉ phê duyệt nhà máy điện đạt yêu cầu bảo vệ môi trường

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Bộ Công Thương, việc xây dựng Đề án Quy hoạch điện VIII đã bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, trong đó, đặc biệt quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Bộ Công Thương chỉ phê duyệt các nhà máy nhiệt điện có công nghệ siêu tới hạn và trên siêu tới hạn, là những công nghệ nhiệt điện mới nhất hiện nay. Tập trung rà soát, loại bỏ các nhà máy nhiệt điện cũ, hiệu suất thấp, không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; có kế hoạch nâng cấp công nghệ của các nhà máy nhiệt điện hiện có để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng cao.

Các dự án điện mặt trời khi đầu tư phát triển phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và được UBND tỉnh phê duyệt, giám sát vấn đề liên quan đến môi trường trong triển khai thi công cũng như vận hành dự án.

Về việc xử lý chất thải từ tấm quang điện sau khi hết hạn sử dụng, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có quy định cụ thể.

Chuyên đề