(BĐT) - Quốc hội sẽ xem xét chương trình phục hồi kinh tế, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu... tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa XV.
Tại phiên họp thứ 6 (tháng 12/2021), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường của Quốc hội

Tại phiên họp thứ 6 (tháng 12/2021), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường của Quốc hội

Theo dự kiến chương trình, sau khi họp phiên trù bị để thông qua chương trình kỳ họp, sáng 4/1/2022 phiên khai mạc sẽ diễn ra và được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra từ ngày 4/1 đến 11/1/2022 để xem xét những vấn đề cấp bách, cấp thiết theo đề nghị của Thủ tướng và sự xem xét kỹ lưỡng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại kỳ họp này, đại biểu họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 62 Đoàn đại biểu các tỉnh, thành; biểu quyết qua phần mềm cài đặt trên iPad.

Bốn nội dung sẽ được trình Quốc hội xem xét, quyết định trong kỳ họp bất thường. Đầu tiên là dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Thứ ba, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Thứ tư, dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ và thảo luận trực tuyến về các nội dung này trước khi biểu quyết thông qua tại phiên bế mạc (11/1/2022).